دوهفته نامه فرهنگی اجتماعی، در شرق کانادا - یکم  و  پانزدهم هر ماه -  منتشر می شود

PAIVAND : BIWEEKLY NEWSPAPER for PERSIAN COMMUNITY in CANADA

Tel.: 514-996-9692  

دوهفته نامه فرهنگی اجتماعی، در شرق کانادا 

یکم   و  پانزدهم هر ماه  منتشر می شود 

 نشر:  پیوند      |       ویراستار: م. رحیمیان 

آگهی: پیوند

514-996-9692

 www.paivand.ca

FACEBOOK: paivand.montreal

پیوند در ونکوور  هرهفته منتشر می شود

Tel.: (604) 921-IRAN

 پیوند جویای دیدگاه های متفاوت با نوشته های چاپ شده است

پیوند در ویرایش نوشته ها (با حفظ دیدگاه نویسنده) آزاد است

 نظرات چاپ شده لزوما بیانگـر دیدگاه های پیوند نیست

پیوند از درج نامه های فاقد نام و نشانی و نوشتارهای توهین آمیز معذور است

 نقل نوشته ها - با ذکر ماخذ - آزاد است

استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست

توضیــح مهم : آخــــرین مهلت برای تغییر آگهــی ها حداقل یک هفته پیش از انتشار پیوند، با ما تماس بگیرید. 

 توضیــح مهم :  به دلیل هماهنگی، شماره گذاریِ دوهفته نامه پیوند مونتریال، با پیوند ونکوور -که بصورت هفتگی انتشار می یابد- تنظیم می شود. 

 برای ما بنویسید، اما کوتــاه، زیباتر است

  پیوند نشریه کوچکی است، لطفا سعی کنید نوشته ها از 500 کلمه بیشتر نشود. 

MSWORD   نوشتارهای خـود را  با 

فارسی تایپ،  سپس ایمیل کنید

Distributed Free 

Montreal, Quebec, Ville St-Laurent, South Shore, Laval, West Island, 

& all Surrounding suburbs... 

Ottawa, Toronto, Vancouver 

لوگوی پیوند و زربرگ ® کار استاد علی اصغر معصومی (هنرمند و نقاش فقید)

آرشیو پیوند: شماره های پیشین را از سال 2010 به بعد را در بخش آرشیو (بایگانی) بیابید

مراکز پخش پیوند  

مرکز شهر مونتریال: تپش، شاطرعباس، کارتیه پرس، ماهی سن لوران، عموجان، کوپلی:2، فرحت، اتوکلیفتون، اتوپارت ان دی جی،  فتوشاپ، ارز فایواستار، آپادانا، الیت موندیال، اکس، مارشه «پی ای»، کلینیک آریا، آلفامدیک، المیزان، بازار، متروپولیس، کبابسرا و...    ریوسود:   کوه نور1و2، آدونیس، مارشه افغان، مارشه آریا، کلینیک میرا، مراکزفرهنگی و...   وست آیلند: آدونیس،  سمی فروت، پنراسلکت شاتوکباب، و...  سن لوران:آدونیس، سمی فروت  لاوال: کوه نور، آدونیس، سمی فروت و